ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2014
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2014
  • © Latvijos universitetas, 2002-2014
Straipsnis
LENKIJOS ĮMONIŲ NAUJOVĖS TARPTAUTINIU MASTU
Joanna Duda, Aleksandra Gasior

SANTRAUKA. Globalizacijos laikais įmonės turi tapti atviros užsienio rinkoms. Straipsnyje norima apibrėžti Lenkijos įmonių ir ekonomikų naujoves ir iš to kylantį konkurencingumą tarptautiniu mastu. Siekiant įgyvendinti šį tikslą, pirmoje straipsnio dalyje remiamasi literatūra, kurioje nagrinėjama ši tema. Pateikiami naujovių apibrėžimai ir priemonės joms vertinti bei aptariami įvairūs šį reiškinį analizuojantys metodai. Empirinėje straipsnio dalyje, išanalizavus rodiklius ir kategorijas, apibrėžiančias šalių narių ekonomikų naujoves, pateikiamos išvados. Dėmesys kreipiamas į verslo vykdymo lengvumo rodiklį, pasaulinį konkurencingumo bei ekonominės laisvės rodiklius. Taip pat analizuojamas naujausias inovacijų įeigos rodiklis MEMO. Straipsnyje aptariami pasaulio banko ataskaita ir rodikliai yra įtraukti į strategiją Europa 2020. Tokie išsamūs duomenys leidžia tiksliai įvertinti inovatyvią ir konkurencingą Lenkijos ekonomikos poziciją. Kiekvienas rodiklis buvo sukurtas remiantis atitinkamais faktoriais, kurie leido išnagrinėti reiškinį taikant skirtingus kriterijus. Duomenų analizė rodo, kad inovacijų rodikliai priklauso nuo ženklaus augimo, o Lenkijos padėtis įvairiose kategorijose turi gerėti, nes jos ekonomika dar nepasiekė ES vidurkio. Straipsnyje taip pat aptariami Lenkijos įmonių atvejai. Analizuojami veiksniai, lemiantys įmonių naujoves ir koreliaciją tarp žemo inovatyvumo lygmens Lenkijos ekonomikos ir įmonių .

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: ekonominės naujovės, naujovės įmonėje, internacionalizacija, Europos Sąjunga, Lenkija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict