ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2014
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2014
  • © Latvijos universitetas, 2002-2014
Straipsnis
DABARTINĖS TARPKULTŪRINĖS ASMENINĖS FINANSINĖS ELGSENOS KOORDINATĖS: RUMUNIJOS IR PIETŲ AFRIKOS ĮRODYMAI SUTELKIANT DĖMESĮ Į JAUNUS IR IŠSILAVINUSIUS ASMENIS
Tudor Edu, Willem Adriaan Lotter, Iliuta Costel Negricea, Emanuela Maria Avram

SANTRAUKA. Šio straipsnio tikslas yra parodyti dabartinę pajamų užtikrinimo padėtį ir pasiskirstymą išlaidų grupėse, lyginant jaunus ir išsilavinusius asmenis iš skirtingų kultūrų. Buvo atlikta išsami antrinė asmeninių pajamų šaltinių, išlaidų grupių bei racionaliu mąstymu ir emocijomis pagrįstos įtakos pajamų pasisikirstymui pasauliniu lygiu bei Rumunijai ir Pietų Afrikai, analizė. Apklausti 385 jauni išsilavinę asmenys siekiant atskleisti racionaliu mąstymu ir emocijomis grįstų įtakų panašumus ir skirtumus, susijusius su pajamų pasiskirstymu išlaidų grupėse minėtose šalyse. Gauti duomenys rodo panašumus ir skirtumus tarp sparčiausiai plintančių metodų ir jaunų ir išsilavinusių asmenų realybės bei Rumunijos ir Pietų Afrikos, nagrinėjant pajamų šaltinius, išlaidų grupes, pakankamų pajamų ir taupymo suvokimo ir požiūrius į pirkimą kreditu ir taupymą. Išvados prieštarauja vertinimams ir ataskaitoms apie vieną arba abi šalis, susijusiomis su tikslinėmis gyventojų savybėmis bei dabartinėmis ekonominėmis, socialinėmis ir kultūrinėmis realijomis. Straipsnyje pateikiama reikšmingų įžvalgų verslo įmonėms, mokslininkams ir valdžios institucijoms apie tai, kaip žmonės iš dviejų skirtingų kultūrų numato savo poreikius, ką jie vertina ir laiko svarbiausiais prioritetais .

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: įplaukos, išlaidos, elgsena, Rumunija, Pietų Afrika.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict