ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2014
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2014
  • © Latvijos universitetas, 2002-2014
Straipsnis
ĮMOKŲ PASIRINKIMO GALIMYBĖS IR ASMENINĖS ĮPLAUKOS PO ANTROSIOS PAKOPOS PENSIJŲ REFORMOS LIETUVOJE
Alessandro Fiori Maccioni, Tadas Gudaitis

SANTRAUKA. 2013 m. asmenims, kaupiantiems lėšas privačiuose antros pakopos pensijų fonduose, buvo sudarytos galimybės iš naujo pasirinkti dalyvavimo sąlygas. Asmenys galėjo rinktis iš trijų pasiūlytų variantų: ar grįžti į "Sodrą", ar toliau kaupti lėšas privačiuose pensijų fonduose ankstesnėmis sąlygomis, ar tęsti kaupimą mokant didesnes įmokas nuo gaunamo darbo užmokesčio bei už tai gaunant papildomą įmoką iš valstybės biudžeto. Šio straipsnio tikslas yra įvertinti racionaliausią sprendimą skirtingo amžiaus ir lyčių asmenims, priklausomai nuo galimos privačių antros pakopos pensijų fondų investicinės grąžos. Rezultatai rodo, kad dalyvavimas privačiuose antros pakopos pensijų fonduose visada naudingesnis, nei grįžimas į "Sodrą", net esant prielaidai, jog reali investicijų grąžos norma visą kaupimo laikotarpį yra lygi nuliui. Dėl papildomos įmokos iš valstybės biudžeto didesnių įmokų pasirinkimas yra racionaliausias sprendimas jauniems ir vidutinio amžiaus dalyviams. Jo svarba išauga didėjant tikėtinai investicijų grąžai .

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: Pensijų sistema, privatūs pensijų fondai, optimalus pasirinkimas, vidinė investicijų grąžos norma.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict