ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2014
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2014
  • © Latvijos universitetas, 2002-2014
Straipsnis
PATIRTIES MARKETINGO KONCEPTUALIZACIJA SVETINGUMO PASLAUGŲ SEKTORIUJE
Lina Verbauskienė, Ingrida Griesienė

SANTRAUKA. Patirties marketingas yra gana nauja, dar mažai marketingo teoretikų bei praktikų analizuota sritis. Tačiau pastaruoju metu vis didesnis dėmesys skiriamas patirties marketingo koncepcijai bei jos praktiniam taikymui, kadangi daugelis paslaugas teikiančių įmonių pripažįsta, jog sėkmės konstanta yra vartotojų patirčių kūrimas ir valdymas. Patenkinti klientai yra linkę ne tik į pakartotinius pirkimus, bet ir į žodines rekomendacijas. Straipsnio tikslas - teoriškai pagrįsti patirties marketingo taikymo galimybes svetingumo sektoriuje. Siekiant tikslo, buvo atliktos išsamios patirties ir patyriminio marketingo bei svetingumo sektoriaus teorinės studijos, bandant atskleisti patirties marketingo konceptualizaciją svetingumo paslaugų sektoriuje. Straipsnyje pateikiamas teorinis patirties marketingo svetingumo paslaugų sektoriuje modelis, sudarytas iš dviejų struktūrinių dalių: pirmoji atspindi kliento / svečio patirties lygius ir tipus bei paslaugas teikiančios įmonės veiksmus, antroje pateikiami kliento / svečio elgsenos padariniai (rezultatai), kurie priklauso nuo to, kokią patirtį klientas gavo. Modelio detalizavimas ir bendros teorinės analizės studijos parodė, kad svetingumo paslaugas teikiančios įmonės turėtų išnaudoti patirties marketingo priemones, kadangi svetingumo paslaugas teikiančių įmonių uždavinys - vartotoją traukti ir skatinti, kad jis taptų nuolatiniu lankytoju / klientu, nes nuo kliento / svečio "teigiamos", "neužmirštamos", "unikalios" patirties priklausys ir jo sprendimai bei veiksmai ateityje .

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: patirtis, patirties marketingas, patyriminis marketingas, svetingumo sektorius.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict