ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2014
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2014
  • © Latvijos universitetas, 2002-2014
Straipsnis
LĖTINĖS LIGOS - EKONOMINĖ PROBLEMA?
Iga Rudawska

SANTRAUKA. Straipsnio tikslas yra išanalizuoti lėtinių ligų įtaką ir dydžius Europos šalių ekonominių sistemų kontekste. Tyrimu siekiama atsakyti, kokiu mastu Europos piliečių sveikatos būklė daro įtaką Europos ekonomikai ir kokios yra tiesioginės ir netiesioginės su lėtinėmis ligomis susijusios išlaidos. Lyginamoji ir aprašomoji analizė padėjo atsakyti į tyrimo klausimus. Straipsnyje analizuojami lėtinių ligų sukeliami sunkumai naudojantis nacionalinės statistikos rodikliais, susijusiais su Europos piliečių sveikatos būkle. Tyrimas parodė, kad ekonominė plėtra priklauso nuo žmogiškojo kapitalo, o sveikata yra vienas iš esminių plėtrą formuojančių veiksnių. Gauti duomenys patvirtina teiginį, kad ekonominė plėtra yra glaudžiai susijusi su visuomenei sunkumus keliančiomis problemomis. .

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: lėtinių ligų keliamos problemos, tiesioginės išlaidos, netiesioginės išlaidos, neišmatuojamos išlaidos, ekonominė plėtra, ES, Lenkija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict