ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2014
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2014
  • © Latvijos universitetas, 2002-2014
Straipsnis
CASE ĮRANKIO KOMPONENTAS - ŽINIOMIS GRINDŽIAMA POSISTEMĖ UML DIAGRAMŲ GENERAVIMO PROCESAS
Audrius Lopata, Ilona Veitaitė, Saulius Gudas, Rimantas Butleris

SANTRAUKA. Verslo ir IT strategijų suderinamumas išlieka kone svarbiausias šiuolaikinių organizacijų tikslas. Sudėtinga tiesiogiai susieti pagrindinius organizacijos tikslus ir IT srityje planuojamus pokyčius bei suderinti abiejų sričių poreikius. Tačiau toks sričių suderinamumas sudaro organizacijos strategijos pamatą. Straipsnyje nagrinėjami informacijos sistemų (IS) inžinerijos ir žiniomis grindžiamos inžinerijos skirtumai. Analizuojamas UML diagramų generavimas IS kūrimo procese, taikant žiniomis grindžiamą posistemę, kurią sudaro veiklos metamodelis ir veiklos modelis. Pasiūlytas ir teoriškai pagrįstas žiniomis grindžiamos posistemės, kaip papildomo CASE (angl. computer-aided software engineering) įrankio komponento naudojimas, siekiant išvengti empiriškumo IS kūrimo procese. Dalinai automatizuotas procesas ir grafinis IS kūrimo proceso pateikimas užtikrina tikslingesnį verslo ir IT strategijų ryšį bei supaprastina šių sričių suderinamumą organizacijoje. .

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: UML diagramos, veiklos modeliavimas, CASE įrankis, IS inžinerija, žiniomis grindžiamos sistemos.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict