ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2014
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2014
  • © Latvijos universitetas, 2002-2014
Straipsnis
VERSLO DEMOGRAFIJOS TIPAI - STATISTINĖ ĮMONĖS GYVAVIMO TRUKMĖS ANALIZĖ
Iwona Markowicz

SANTRAUKA. Galima teigti, kad verslo demografija yra nauja mokslo šaka, nagrinėjanti populiacijų sandarą ir firmų santalkas bei pokyčius, vykstančius šiose struktūrose. Literatūroje galima aptikti tokius terminus: verslo demografija, įmonės demografija, firmografija. Šie terminai buvo pasiskolinti pagal analogiją tarp žmonių ir įmonių populiacijų. Šio straipsnio tikslas yra pristatyti verslo demografijos tyrimų metodologiją. Tai tyrimų sritis, nagrinėjanti įmonių grupes ir populiacijas. Straipsnyje pateikiama Lenkijos įmonių Ščecine, įkurtų 1999-2006 metais, analizė. Siūlomi įmonių gyvavimo trukmės modeliai: gyvavimo trukmės lentelės (neparametriniai modeliai), Coxo regresijos modelis (pusiau parametrinis) ir logistinės regresijos modelis (parametrinis). Empirinėje straipsnio dalyje aptariamas įmonių gyvavimo trukmės laiko modeliavimas. Tęstiniu laiku pasižymintis neparametrinis modelis (gyvavimo trukmės lentelės) buvo pritaikytas trukmei modeliuoti. Pusiau parametrinis tęstinio laiko modelis (Coxo regresijos modelis) buvo pritaikytas pasirinktiems įmonės gyvavimo trukmės požymiams tirti. Nepaisant to, diskrečiuoju laiku pasižymintis modelis (logistinės regresijos modelis) buvo pritaikytas siekiant ištirti įmonės bankroto riziką apibrėžtu laiku .

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: verslo demografija (firmografija), įmonių populiacija, išgyvenamumo analizė, trukmės modeliavimas.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict