ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2014
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2014
  • © Latvijos universitetas, 2002-2014
Straipsnis
MINKŠTOSIOS GALIOS INDEKSO IŠPLĖTIMAS: LIETUVOS KREPŠINIO ATVEJIS
Vilma Čingienė, Mindaugas Damijonaitis, Diana Komskienė

SANTRAUKA. Minkštosios galios indeksas yra vienas pirmųjų (neįtraukiant viešosios nuomonės tyrimų) reikšmingų bandymų matuoti sporto įtaką valstybės minkštajai galiai. Jis yra nepakankamas ir ribotas. Remiantis minėtu indeksu, Lietuva negauna tinkamo įvertinimo, nepaisant to, kad mūsų žinomumas sporto pasaulyje yra itin teigiamas. Straipsnio tikslas - patobulinti dabartinį minkštosios galios indeksą. Straipsnyje apžvelgiama literatūra, susijusi su nagrinėjama tema, aptariamas minkštosios galios indeksas; analizuojama Lietuvos krepšinio įtaka šalies minkštajai galiai, siekiant įrodyti, kad dabartinis indeksas yra nepakankamas; taikant atvejo analizės metodą ir siekiant tiksliau įvertinti sporto minkštąją galią, minėtas indeksas tobulinamas. Aptariant Lietuvos atvejo analizę, išskiriami kriterijai, kurie padėtų tinkamai atskleisti sporto reikšmę minkštajai galiai. Patobulintas indeksas, apimantis modifikuotus futbolo, Olimpinių žaidynių bei naujai įtrauktus krepšinio, teniso, svarbių tarptautinių sporto renginių ir populiariausių sporto šakų trenerių indikatorius, kurie tiksliau leidžia pamatuoti sportą kaip minkštosios galios šaltinį. Indeksas ne tik apima naujus indikatorius, bet ir pasitelkus minkštosios galios teoriją, leidžia modifikuoti sportinių pasiekimų apskaičiavimą: nustatyti individualius koeficientus skirtingoms sporto šakoms, suvienodinti skirtingų sporto šakų reitingavimo mechanizmus (futbolo ir krepšinio) siekiant gauti suderinamus ir palyginamus duomenis, prailginti matavimo laikotarpį ir pakeisti Olimpinių medalių skaičiavimo "svorio" vertinimą. .

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: sportas, minkštoji galia, krepšinis.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict