ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2014
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2014
  • © Latvijos universitetas, 2002-2014
Straipsnis
STRUKTŪRINIŲ FONDŲ FINANSINĖS PARAMOS REIKŠMĖ KAIMO TURIZMO SODYBŲ KONKURENCINGUMUI
Edmundas Jasinskas, Biruta Švagždienė, Alexander Bandurin

SANTRAUKA. Europos sąjungos struktūrinių fondų finansinė parama skiriama įvairioms pramonės šakoms, ypač remiamas žemės ūkis. Tačiau siekiant spręsti kaimo plėtros klausimą ir mažinti deagrarizacijos problemą, ieškoma galimybių ekonominę veiklą perkelti į kitus sektorius, ir šiuo atveju kaimo turizmo veiklai skatinti yra taikoma atskira paramos priemonė. Šios, kaip ir kitų skatinimo priemonių, tikslas yra remiamos industrijos konkurencingumo didinimas. Tačiau būtinas nuolatinis monitoringas, padedantis įvertinti ES Struktūrinių fondų paramos svarbą kaimo turizmo sodybų konkurencingumui. Straipsniu siekiama įvertinti struktūrinių fondų teikiamos paramos reikšmę kaimo turizmo sodybų konkurencingumui. To siekiant, išanalizuota ES struktūrinių fondų paramos reikšmė konkurencingumui teoriniu aspektu, sukurtas teorinis paramos įtakos kaimo turizmo sodybų konkurencingui vertinimo modelis, nustatyta struktūrinių fondų svarba kaimo turizmo sodybų konkurencingumui. Taikyta mokslinės literatūros, dokumentų ir statistinė analizė.

Struktūrinių fondų finansinės paramos reikšmė ekonomikai priklauso nuo to, kaip ir kam buvo ji buvo panaudota. Ji gali turėti tiek teigiamos, tiek neigiamos įtakos verslo plėtrai ir konkurencingumui. Parama gali didinti konkurencingumą, jos negavus - konkurencingumas silpnėja. Fondai gali padidinti ekonomikos augimą, tačiau pasirinkus neefektyvias investicijas, jie jį riboja.

Didėjant kaimo turizmo sodybų statomų su ES struktūrinių fondų parama, kūrimui, būtina vertinti paramos įtaką konkurencingumui, kad įsisavinimas netaptų savitikslis. Bendri konkurencingumo veiksniai yra darbuotojai, didėjanti konkurencija, investicijos, produktyvumas ir veiklos našumas. Tačiau jie nėra oficialiai skelbiami, todėl be minėtų bendrų kokurencingumo veiksnių, vertinant kaimo turizmo sodybų konkurencingumą, išskiriami specifiniai rodikliai: kaimo turizmo sodybų skaičius, vietų skaičiaus, nakvynių ir poilsiautojų skaičiaus pokyčiai, parodantys konkurencingumo kitimo tendencijas.

Atlikus tyrimą, kuris apėmė ES struktūrinių fondų laikotarpį 2004-2012 metais, nustatyta, kad parama yra reikšminga kaimo turizmo sodybų konkurencingumui. Įvertinus ES finansinės paramos reikšmę, gauta stipri teigiama koreliacija sodybų, vietų ir lankytojų skaičiaus augimui bei vidutinė teigiama koreliacija nakvynių augimui. Galima konstatuoti, kad tiriamu laikotarpiu kaimo turizmo sodyboms teikiama struktūrinių fondų parama buvo naudojamasi tinkamai. .

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: struktūriniai fondai, kaimo turizmo sodybos, parama verslui, industrijos politika.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict