ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2014
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2014
  • © Latvijos universitetas, 2002-2014
Straipsnis
SANTYKIS TARP SPORTO RENGINIŲ IR ATVYKIMO VIETOS VAIZDINIO: TEORINIS POŽIŪRIS
Rimantas Mikalauskas, Herbert Strunz, Galal Mohamed Hamza Afifi

SANTRAUKA. Pastaruoju metu sporto renginiai savo išsivystymo lygiu pasiekė aukštą globalizacijos lygmenį. Naujos tendencijos, susijusios su sporto renginių integracija ir globalizacija, itin populiarios pasaulyje. Sporto renginių globalizacijos pranašumai sietini su turistų, atvykstančių į tokius renginius, srautais; anksčiau jie nebuvo populiarūs arba juos ribojo tam tikros klimato sąlygos.

Tyrimų, susijusių su sporto renginiais ir turisto atvykimo vieta, atlikta nedaug. Patirtų emocijų reikšmė ir įtaka turistui sporto renginių metu praktiškai netirta ir nefiksuota. Turisto atvykimo vietos vaizdinys gali būti apibūdinamas kaip turisto idėjų, nuomonių ir įspūdžių visuma, įgyjama atvykus į galutinę kelionės vietą. Kita vertus, atvykimo vietos vaizdinys suvokiamas kaip daugiadisciplininė koncepcija, kuriai daro įtaką trys svarbūs dalykai: pažinimas, emocijos ir suvokimas. Atsižvelgus į tai, atvykimo vietos vaizdinio koncepciją bandoma analizuoti remiantis trimis išeities pozicijomis: atvykimo vietos ženklo populiarinimo perspektyva, atsiminimo apie atvykimo vietą proceso tobulinimu ir emocinio ryšio tarp turisto ir atvykimo vietos stiprinimu.

Straipsnyje apžvelgiama globalizacijos įtaka, dėl kurios palaipsniui mažėja ir išsklaidomas potencialas, tikrosios kliūtys ir sienos, darančios įtaką turistui formuotis atvykimo vietos sampratą, atsiminti vietą. Atvykimo vietos atsiminimo koncepcija nusako skirtingus turisto požiūrius, kuriuos jis gali įgyti pasiekęs savo kelionės tikslą. Tai gali būti ribotas įsitraukimas, tiesiog suvokimas. Taip pat galima kalbėti apie gilų prisirišimą, net atrakciją, lojalumą, kuris atskleidžia aiškų ryšį tarp sporto renginio ir atvykimo vietos vaizdinio, paaiškina turisto įsitraukimo laipsnį. Teorinio požiūrio analizė parodė, kad atvykimo vietos ženklo populiarinimas gali būti veiksminga veiklos strategija, sustiprinanti sporto renginio įvaizdį. Kiti du požiūriai, aptarti literatūroje, taip pat susieti su sporto renginio ir atvykimo vietos ženklu. Vienu atveju požiūris į sąsają tarp sporto renginio ir atvykimo vietos yra labai ryškus. Kitu atveju sporto renginys nėra pakankamai žinomas tai vietovei, kurioje jis bus vykdomas.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI:sporto renginiai, globalizacija, atvykimo vietos koncepcija, vaizdinys, atvykimo vietos vaizdinys, įtraukimas į atvykimo vietą..

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict