ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2014
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2014
  • © Latvijos universitetas, 2002-2014
Straipsnis
ORGANIZACIJOS VYSTYMOSI TEORIJA IR PRAKTIKA, PAGRĮSTA LYDERIO TOBULĖJIMU
Laima Jesevičiūtė-Ufartienė, Kristina Mejerytė-Narkevičienė, Urszula Widelska

SANTRAUKA. Organizacija gali vystytis tik tada, kai jos darbuotojai tobulėja. Kiekvieno žmogaus vystymasis ir darbas yra būtinas organizacijos valdymui ir tolimesniam formavimuisi. Organizacijų lyderiai, siekiantys neatsilikti nuo aplinkos pokyčių, turi pakeisti savo mąstyseną - į valdymo procesus įtraukti aktyvų mąstymą. Aktyvus mąstymas apibūdinamas kaip nuolatinis darbuotojo teorinis ir praktinis mąstymo procesas, susietas su jo veikla, kai pasitelkiama refleksija, suvokimas, įsisąmoninimas, intuityvus ir racionalus mąstymas. Jis lyderiui padeda kūrybiškai tobulinti ir valdyti organizaciją. Tokios lyderio veiklos rezultatai yra glaudžiai susiję su organizacijoje vykstančiais procesais - efektyviu valdymu - jos formavimu ir vystymusi. Straipsnio tikslas yra nustatyti organizacijos vystymosi ir lyderio tobulėjimo sąsajas. Siekiant tikslo, sudarytas teorinis organizacijos vystymosi modelis, siekta atskleisti lyderio tobulėjimo reikšmę organizacijos vystymuisi. Mokslinės literatūros analizė ir atliktas tyrimas parodė, kad organizacijų vadovai nepakankamai suvokia savo nuolatinio tobulėjimo galimybių svarbą, todėl, pasiekę jiems patogų išsivystymo lygį, sustoja, nebeplėtoja savo įgūdžių, nebekaupia patirties, tad organizacija valdoma ir toliau formuojama jau taikant ribotą sukauptą patirtį. Vadovas, lyderis turi norėti tobulėti, kitaip bet kokios pastangos nuolat keistis ir tobulinti organizacijos veiklą gali būti bevaisės. Organizacijos vystymuisi reikalingas racionaliai mąstantis, valdymą tobulinantis aktyviu mąstymu, savimi pasitikintis vadovas, kuriam padeda kūrybingi, iniciatyvūs, taip pat aktyviai mąstantys ir siekiantys keistis bei tobulėti darbuotojai .

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: lyderis, vystymas, tobulėjimas, organizacijos vystymas, aktyvus mąstymas.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict