ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2014
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2014
  • © Latvijos universitetas, 2002-2014
Straipsnis
NELINIJINĖ INTERNACIONALIZACIJA NETIESINĖS EKONOMIKOS PLĖTROS KONTEKSTE: KRENHOLM GRUPĖS ATVEJIS
Tiia Vissak

SANTRAUKA. Straipsnyje siekiama išnagrinėti Krenholm grupės, Estijos tekstilės gamintojos (įkurtos 1857 m., bankrutavusios 2010 m.), nelinijinę internacionalizaciją netiesinės ekonomikos plėtros kontekste. Remiantis nelinijinę ir linijinę internacionalizą nagrinėjančia literatūra bei šio atvejo turimais įrodymais, straipsnyje daroma išvada, kad internacionalizacijos procesai gali būti nelinijiniai keliais aspektais: tempas, užsienio rinkos dalis ir pasirinkimas, kaip ir būdai patekti į rinką, gali keistis kelis kartus. Šiam internacionalizacijos procesui didelę įtaką gali daryti esminiai įvykiai, tokie kaip valdymo ar nuosavybės teisės pokyčiai, taip pat staigūs verslo aplinkos pokyčiai bei kiti veiksniai. Krenholm grupės atveju radikalūs politinės ir verslo aplinkos pasikeitimai, pvz., Estijos nepriklausomybė 1918-1940, Antrasis pasaulinis karas 1940-1945, Sovietų Sąjungos žlugimas 1991 m., tekstilės prekybos liberalizavimas XXI amžiuje ir esminiai valiutų kursų svyravimai, - turėjo lemiamos įtakos, tačiau taip pat buvo svarbūs valdymo ir nuosavybės teisės pokyčiai, taip pat stambiųjų klientų teikiama pirmenybė pigesniems tekstilės gaminiams. Straipsnyje pateikti keli valdymo ir tiramos veiklos pasiūlymai.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: nelinijinė internacionalizacija, deinternacionalizacija, reinternacionalizacija, atvejo analizė, Estija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict