ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2014
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2014
  • © Latvijos universitetas, 2002-2014
Straipsnis
TURIZMO RIZIKOS SUVOKIMO EKONOMINIO VERTINIMO METODAI
Artūras Simanavičius, Andrius Lazauskas, Iveta Simberova

SANTRAUKA.Turizmo rizikos sutapatinimas tik su pavojais ir nuostoliais mokslinės diskusijos kontekste yra ribotas. Mokslinės literatūros analizė leidžia patikslinti turizmo rizikos supratimą, identifikuoti pažangiausius rizikos vertinimo modelius. Vykstant sparčiai turizmo plėtrai pasaulyje, svarbu objektyviai įvertinti ne tik Lietuvos turizmo sektoriaus konkurencingumą ir perspektyvas, bet ir turizmo pramonėje veikiančias rizikas. Straipsnio tikslas - aptarti ekonominius rizikos vertinimo metodus bei jų pritaikymo galimybes turizmo rizikos suvokimo ekonominiam vertinimui. Siekiant tikslo, išanalizuoti turizmo rizikos vertinimo modeliai ir aiškintasi, kaip juos panaudoti siekiant suvaldyti riziką, tikintis sėkmingo šio sektoriaus funkcionavimo ir plėtros.

Atlikta įvairių modelių analizė parodė, kad jie ne itin skiriasi, tačiau kai kurie turi trūkumų, nes negali būti pritaikomi atvykstamajam turizmui. Atlikta turizmo rizikos vertinimo modelių analizė parodė, kad klasifikuojant turizmo riziką tikslinga taikyti procesinį metodą, kuris yra susijęs su turizmo produkto identifikavimo etapais. Darytina išvada, kad būtų logiška susieti rizikos identifikavimą su turizmo paslaugų teikimo etapais. .

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: turizmo rizika, turizmo potencialas, modeliai.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict