ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2014
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2014
  • © Latvijos universitetas, 2002-2014
Straipsnis
SAVANORIŲ KAIP ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS NEVYRIAUSYBINĖSE ORGANIZACIJOSE: SPORTO INDUSTRIJOS ATVEJIS
Audrius Šimkus, Vilija Bitė Fominienė, Eva Ivanova

SANTRAUKA. Šiuo straipsniu siekiama išsiaiškinti, kokios savanorių kaip žmogiškųjų išteklių valdymo praktikos yra taikomos sporto industrijos nevyriausybinėse organizacijose. Išanalizavus literatūrą, pateikiamas teorinis savanorių, kaip sporto organizacijos žmogiškųjų išteklių, valdymo modelis. Jį sudaro keturi etapai, kiekvienam etapui numatomos tam tikros veiklos. Kokybinio tyrimo metu taip pat buvo nagrinėjamas modelio pritaikomumas Lietuvos nevyriausybinėse sporto organizacijoje valdant savanorius, t.y. aiškintasi, ar visos modelyje išskiriamos savanorių kaip žmogiškųjų išteklių valdymo procedūros ir veiklos atliekamos. Šio tyrimo pagrindu pateikiamas pakoreguotas savanorių valdymo modelis, tinkantis sporto industrijos nevyriausybinėms organizacijoms. .

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: sporto industrija, savanoriai, nevyriausybinė organizacija, žmogiškųjų išteklių valdymas.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict