ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2014
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2014
  • © Latvijos universitetas, 2002-2014
Straipsnis
LOGISTINIS POŽIŪRIS Į KAI KURIUOS FINANSINIŲ RINKŲ PARADOKSUS
Stasys Girdzijauskas, Dalia Štreimikienė, Aleksas Pikturna, Antanas Buračas

SANTRAUKA. Cikliškas ekonomikos augimas, lydimas ekonominio augimo bumų ir nuosmukių, turi įtakos svarbiems makroekonominiams rodikliams: BVP, infliacijai, nedarbo lygiui, palūkanų normai ir kt. Struktūrinės ekonomikos problemos šiuo metu kyla ne tik dėl verslo ciklų normalios eigos, bet ir dėl keleto svarbių faktorių, susijusių su fundamentinėmis ekonomikos problemomis. Rinkų prisotinimas sukėlė kelis neseniai pastebėtus ekonominius paradoksus, kurie iš tikrųjų egzistuoja jau daug metų: augantį pelningumą ir skolos spąstus. Šie paradoksai kyla prisotintose rinkose, kuriose dėl jų susidaro daug šiandienos ekonomikos problemų: perprodukcija, ekonominiai burbulai ir kt. Straipsnio tikslas - pritaikyti logistinį kapitalo augimo dėsnį ekonominių paradoksų, kurie turi tiesioginės įtakos ekonominės krizės susidarymui, analizei. Siekiant tikslo, pateiktos pagrindinės ekonominių paradoksų, egzistuojančių ekonomikoje bei finansinėse rinkose, įžvalgos bei pritaikytos logistinės kreivės siekiant atskleisti rinkos ribotumo problemą bei pagrindinius jos veiklos aspektus, susijusius su rinkos ciklinių svyravimų valdymu .

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: logistinė ekonominė analizė, burbulas, augančio pelningumo paradoksas, skolos spąstų paradoksas, logistinės palūkanos.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict