ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2014
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2014
  • © Latvijos universitetas, 2002-2014
Straipsnis
SPARTAUS AUKŠTO POTENCIALO FIRMŲ AUGIMO RODIKLIAI: EMPIRINIAIS ĮRODYMAIS PAGRĮSTAS SLOVĖNIJOS ATVEJIS
Karin Širec, Dijana Močnik

SANTRAUKA. Straipsnyje siekiama paaiškinti, kokią įtaką daro tam tikri specifiniai firmų faktoriai jų augimui. Vertinamas ryšys tarp firmos penkerių metų pardavimų augimo (priklausomo kintamojo) ir keturių nepriklausomų kintamųjų: (1) firmos dydžio, (2) pelningumo, (3) išsilavinimo lygio, (4) įsiskolinimų. Trys reguliuojami kintamieji: (1) pramonė (statyba, prekyba ir paslaugos, nesusijusios su gamyba), (2) teisinių įsipareigojimų forma (apribota vs neapribota), (3) valdymo struktūra (motininė ir dukterinė įmonė arba dukterinė vs nepriklausoma). Reikšminga pasirodė tik sumodeliuojama prekyba, taigi buvo palygintos sąveikos sąlygos tarp imitacinės prekybos ir keturių nepriklausomų kintamųjų. Naudojant nuoseklią mažiausių kvadratinių fiktyvių kartotinių regresiją, nustatyta statistiškai reikšminga ir neigiama ryšio įtaka firmos dydžiui ir pelningumui. Šie rezultatai rodo, kad greitai ekonomiškai besivystančios įmonės atsispiria pagundai paskatinti greitą augimą prieš užtikrindamos aiškų pelningumo lygį. Tai dar svarbiau prekybos pramonei priklausančioms įmonėms. Išsilavinimo lygis turi teigiamos reikšmės, tai rodo, kad greitai ekonomiškai besivystančių įmonių, kurių išsilavinimo lygmuo aukštesnis, augimo perspektyvos geresnės. Įsiskolinimai neapriboja Slovėnijos greitai besivystančių įmonių, išskyrus prekybos pramonės įmones.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: greitai ekonomiškai besivystančios įmonės, augančios įmonės, mažos ir vidutinės įmonės, regresinė analizė, Slovėnija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict