ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2014
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2014
  • © Latvijos universitetas, 2002-2014
Straipsnis
INOVACIJŲ SAMPRATOS DINAMIKA TRADICINĖS PRAMONĖS IR KŪRYBINIŲ INDUSTRIJŲ PLĖTROS KONTEKSTE
Rolandas Strazdas, Jūratė Černevičiūtė, Žilvinas Jančoras

SANTRAUKA. Straipsnyje analizuojama inovacijų sampratos dinamika pradedant tradicinės pramonės dominavimu ir baigiant šiuolaikine inovacijų samprata kūrybinių industrijų plėtojimo kontekste. Išryškinama inovacijų sampratos suvokimo svarba plėtojant inovacijas. Apibrėžiamos siauresnio ir platesnio inovacijų sampratos suvokimo ribos. Analizuojamos sąsajos tarp inovacijų sampratos dinamikos ir šalių ekonomikos plėtros. Išskiriamos inovacijų sampratos dinamikos stadijos. Nustatomos inovacijų sampratos bruožai inovacijų sampratos dinamikos stadijose. Nustatomas inovacijų sampratos inertiškumas ir įvertinama inovacijų sampratos inertiškumo svarba. .

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: inovacijų samprata, inovacijų apibrėžimas, inovacijos kūrybinėse industrijose, inovacijų dinamika.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict