ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2014
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2014
  • © Latvijos universitetas, 2002-2014
Straipsnis
MIESTO, ORGANIZUOJANČIO SPORTO RENGINĮ, ĮVAIZDIS: RĖMIMO EFEKTYVUMAS
Manuel Alonso dos Santos, Ferran Calabuig Moreno, Francisco Montoro Rios, Irena Valantinė, Arūnas Emeljanovas

SANTRAUKA. Didelės pajamos iš rėmėjų prekinių ženklų siejamos su ekonomine renginio, vykstančio svečioje šalyje, svarba. Šio straipsnio tikslas yra sugretinti miesto, kuriame rengiamas sporto renginys, įvaizdžio įtaką su rėmėjo įvaizdžio perkėlimu į jo remiamą prekinį ženklą. Taip pat aiškinamasi, kokią įtaką vietos įvaizdis daro rėmėjo prekiniam ženklui. Siekiama ištirti, kaip renginio vietos įvaizdis susijęs su ketinimu dalyvauti jame. Siekiant patikrinti hipotezę, į tarptautinio ir profesionalaus sporto renginio internetinį puslapį buvo patalpinta stambi antraštė. Analizės metodas - struktūrinis lygties modeliavimas. Analizės rezultatai rodo skalės ir objektų patikimumą bei prognozuojamą modelio svarbą. Rezultatai rodo, kad miesto, organizuojančio sporto renginį, įvaizdis turi įtakos įvaizdžio perdavimo procesui, kalbant apie rėmimą, bet ne apie dalyvavimą sporto renginyje. Šiame straipsnyje taip pat siekta įvertinti, kokią įtaką sporto turizmo vieta turi įvaizdžio perdavimui skiriant paramą ir ketinant apsilankyti sporto renginyje. Nustatyta, kad pagrindinis kelionės motyvas yra sporto renginio lankomumas, bet ne noras pasimėgauti vieta. Atsižvelgus į vietos įvaizdžio daromą įtaką renginiui ir rėmėjams, įvaizdžio perdavimas išties vyksta. Tokiu atveju rėmėjai turi skirti paramą renginiui, kurio įvaizdis atitinka jų prekės ženklo įvaizdį. .

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: rėmimas, sportas, įvaizdis, įvaizdžio perdavimas, sporto turizmas, miestas-renginio organizatorius.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict