ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2014
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2014
  • © Latvijos universitetas, 2002-2014
Straipsnis
BESIFORMUOJANČIŲ TINKLŲ VAIDMUO PLANUOTŲ ORGANIZACIJOS RUTINŲ POKYČIŲ KONTEKSTE
Mantas Vilkas

SANTRAUKA. Besivystanti rutinų teorija remiasi teiginiu, kad didžiąją dalį to, ką organizacijos daro, jos daro per organizacijos rutinas. Viena iš pagrindinių rutinų tyrimų sričių - sritis, nagrinėjanti, kodėl ir kaip jos kinta ar išlieka pastovios. šiame straipsnyje pristatomi grindžiamojo tyrimo, inicijuoto siekiant nustatyti, ar ir kaip besiformuojantys tinklai rutinų pokyčių kontekste veikia rutinų pokyčių rezultatyvumą, rezultatai. Siekiant išspręsti šią mokslinę problemą, buvo inicijuotas empirinis grindžiamasis tyrimas penkių rutinų pokyčių kontekste. Buvo nustatyta, kad labiausiai pakitusiose rutinose pasireiškė intensyvesnė jų dalyvių tinklaveika, nei mažiau pakitusiose rutinose. Analizuojant kokybinius duomenis, buvo pagrįsta, kad besiformuojančiuose rutinų komunikacijos tinkluose atsiskleidžia kolektyviniai planuotų struktūrų derinimo, adaptavimo ir subalansavimo mikroprocesai. šie rezultatai dvejopai papildo rutinų teoriją. Pirma, jie leidžia susieti rezultatyvius planuotų rutinų pokyčius su dėl procesų dalyvių tinklaveikos besiformuojančiais tinklais. šie duomenys taip pat svarbūs ir praktiniu aspektu. Antra, tyrimo rezultatai atskleidžia kolektyvinius planuotų pokyčių struktūrų derinimo, adaptavimo ir balansavimo mikroprocesus, kurie atsakingi už rutinų transformaciją planuotų pokyčių kontekste .

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: rutinos, besiformuojantys tinklai, tinklaveika, planuotų pokyčių rezultatyvumas.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict