ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2014
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2014
  • © Latvijos universitetas, 2002-2014
Straipsnis
BANKROTO PROGNOZAVIMO MODELIŲ PATIKIMUMO TYRIMAS LIETUVOS ĮMONĖSE
Rytis Krušinskas, Aušrinė Lakštutienė, Jurgita Stankevičienė

SANTRAUKA. Mokslinių tyrimų, kuriuose nagrinėjami ir vertinami skirtingi bankroto prognozavimo modeliai, geriausiai nusakantys įmonės padėtį ir leidžiantys prognozuoti įmonės bankroto tikimybę, gausa liudija šios temos aktualumą ir atskleidžia mokslinės problemos gilumą. šiame tyrime, siekiant įvertinti prognozavimo modelių patikimumą Lietuvos įmonėse, sujungti tiesinės diskriminantinės analizės, logistinės regresijos ir sprendimų medžio modeliai. Empirinis tyrimas apima du etapus: pirmame tarpsnyje analizuojamos jau bankrutavusios Lietuvos įmonės taikant Altmano, Springate, Tafflerio ir Tisshaw, Zavgreno, Chesserio ir Grigaravičiaus modelius. Nustatyta, kad tiksliausias penkerių metų laikotarpio modelis - logistinės regresijos - sukurtas Chesserio, o mažiausiai tikslus - tiesinės diskriminantinės analizės modelis, pasiūlytas Tafflerio ir Tisshaw. Antrajame tyrimo tarpsnyje taikant bankroto prognozavimo modelius Lietuvoje veikiančioms akcinėms bendrovėms nustatyta, kad Lietuvos įmonių bankroto prognozavimui rekomenduotina taikyti logistinės regresijos modelius. Tyrimo metu taikyti sprendimų medžio modeliai įmonių bankroto tikimybes prognozuoja skirtingai: augant ekonomikai rekomenduojama taikyti lietuvių autorių Mackevičiaus ir Silvanavičiūtės (2006) sudarytą sprendimų medį. Tačiau esant dideliam nuosmukiui, vidurkiui artimesni yra Frydmano, Altmano ir Kao (1985) modelio rezultatai, todėl ekonominio sunkmečio sąlygomis geriau taikyti šį modelį. Atliktas tyrimas parodė, kad įmonių bankroto prognozavimo modeliai gali būti laikomi finansinių sunkumų mato modeliais, gauti rezultatai gali padėti įvertinti įmonių finansinę būklę, o, atsižvelgus į juos, galima priimti tinkamus sprendimus, adekvačius ekonominės aplinkos pokyčiams .

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: bankroto tikimybė, bankroto prognozavimo modeliai, klasikiniai statistiniai modeliai, dirbtinio intelekto modeliai, Lietuva.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict