ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2014
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2014
  • © Latvijos universitetas, 2002-2014
Straipsnis
RYšIO TARP GAMYBOS AUGIMO, INFLIACIJOS IR UžIMTUMO LYGIO AUGIMO TESTAVIMAS: ĮRODYMAI REMIANTIS VIEšOS DISKUSIJOS VEKTORINE AUTOREGRESIJA
Guglielmo Maria Caporale, Marinko škare

SANTRAUKA. Straipsnyje pateikiamas naujas empirinis įrodymas, kad egzistuoja ryšys tarp užimtumo augimo, infliacijos ir gamybos apimčių augimo trumpuoju ir ilguoju laikotarpiu. Sąsajos tarp gamybos augimo, infliacijos ir užimtumo lygio augimo buvo tiriamos 119 šalių, 1970-2008 metais. Taikomas vertės pokyčio rizikos (VAR) metodas. Straipsnio pirmoje dalyje atlikta mokslinės literatūros analizė. Antroje straipsnio dalyje pateikiama išsami duomenų analizė ir naudojama ekonometrinių skaičiavimų metodika. Trečiojoje dalyje pateikiami empirinių tyrimų rezultatai, taikomas VAR analizės metodas. Metodologija sudaryta remiantis Narayan ir kt. (2011) sukurta klasifikacija, pagal kurią tiriamos šalys buvo suskirstytos į 12 subalansuotų panelių pagal našumą, užimtumo augimą ir infliaciją: šalių skirstymas - mažos pajamos (LIC), vidutinės pajamos (MIC), aukštos pajamos (HIC ), Arabų valstybės (Arabų), Rytų Azija ir Ramiojo vandenyno (AVP), Pietų Azija (SA), Lotynų Amerika ir Karibų jūros šalys (LCN), NVS (CIS), besivystančios šalys (DEC), OECD šalys (EBPO), pietus nuo Sacharos (SSA), pasaulinis panelis (BENDRAS). Tyrimo rezultatai atskleidė, jog egzistuoja statistiškai reikšmingi ryšiai tarp šalių ir jų panelių grupių. Taip pat straipsnyje pateikiami įrodymai, susiję su kompromisais tarp infliacijos ir darbo lygio, užimtumo lygio ir gamybos augimo. Tuo galėtų pasinaudoti politikos kūrėjai .

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: infliacija, gamybos augimas, užimtumo lygio augimas, specialistų grupės VAR metodas, energijos valdymas.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict