ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2014
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2014
  • © Latvijos universitetas, 2002-2014
Straipsnis
TECHNOLOGINIŲ NAUJOVIŲ GALIMYBĖS KAIP KONKURENCINIO PRANAšUMO BŪDAS: BUITINĖS TECHNIKOS PRAMONĖS ATVEJO ANALIZĖ
Matej Lahovnik, Lidija Breznik

SANTRAUKA. Straipsnyje pristatomas modelis, sietinas su suformuluotomis ir įgyvendintomis technologinių inovacijų galimybėmis. Empirinis tyrimas pagrįstas Gorenje įmonės atvejo analize. Tai viena svarbiausių buitinės technikos pardavėjų, užimanti didelę pasaulinės rinkos dalį. Analizė susijusi su didėjančiu susidomėjimu dinaminių galimybių sritimi. Visų pirma aptariamos pagrindinės dinaminių galimybių požiūrio, kaip naujausio strateginio valdymo teorijos požiūrio, idėjos ir atskleidžiamas kaitos aktualumas šiandienėje aplinkoje. Antra, aktualizuojama dinaminė galimybė įdiegti technologines naujoves į pasaulines dinamines aplinkas, pvz., buitinės technikos pramonėje. Trečia, indukcinis požiūris į pasirinktą atvejį leidžia įvardyti technologinių inovacijų galimybę kaip vyraujančią ir nurodyti pagrindinius technologinių naujovių galimybių vidinius ir išorinius šaltinius. Darytina išvada, kad ateities tyrimai turi būti tęstiniai siekiant pademonstruoti tikrąjį ryšį tarp technologinių naujovių, kaip svarbiausio dinaminio veiksnumo galimybių konkurencinio pranašumo, ir įmonės veiklos .

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: konkurencinis pranašumas, inovacija, ištekliai, technologinis veiksnumas.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict