ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2014
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2014
  • © Latvijos universitetas, 2002-2014
Straipsnis
šVARIŲ TECHNOLOGIJŲ PAPLITIMAS LIETUVOS ELEKTROS SEKTORIUJE
Aušra Pažėraitė, Mindaugas Krakauskas, Asta Mikalauskienė

SANTRAUKA. Straipsnio tikslas - suformuluoti pagrindines atsinaujinančių išteklių paramos būdų formavimo ir taikymo kryptis. Pasaulio istorijoje buvo keletas skirtingų energetinių išteklių laikotarpių, tačiau atsiranda vis daugiau prielaidų teigti, kad esame naujos - atsinaujinančių energetikos išteklių naudojimo - eros pradžioje. ši era, kitaip nei kitos, labiau dirbtinė nei natūrali. Viena vertus, poreikis kuo plačiau naudoti švarius energijos išteklius atsirado dėl susirūpinimo aplinkosauga. Kita vertus, pastarosios technologijos daugelio pasaulio šalių rinkoms vis dar atrodo per brangios, kad būtų diegiamos be paramos. Lietuvoje atsinaujinančių išteklių naudojimo skatinimui buvo taikomos įvairios paramos schemos, bet nuo nepriklausomybės atkūrimo iki dabar atsinaujinančių išteklių panaudojimo energetikoje ženkliau padidinti nepavyko. Situacija pagerėjo tik paskutiniaisiais metais, kai buvo šiek tiek pagerintos švarių technologijų diegimo sąlygos. Nepaisant to, paramos schemų taikymo procesas yra komplikuotas, neskaidrus, nepakankamai išaiškintas visuomenei. Būtina atkreipti dėmesį, kad švarių technologijų naudojimas turi būti vertinamas plačiau nei vien tik energijos gamybos būdas. šių technologijų plėtra gali ženkliai prisidėti prie visokeriopos šalies pažangos: demokratijos stiprinimo, aplinkos tausojimo, darbo vietų kūrimo, verslumo skatinimo ir pan., ypač įtraukiant smulkųjį verslą. Tačiau tam būtina tinkamai taikyti atitinkamas paramos schemas, kurios visų pirma skatintų smulkųjį verslą, individualią ar bendruomeninę iniciatyvas. Be to, labai vertinga būtų vykdyti tyrimus, kurie atskleistų paramos schemų taikymo švarios technologijos gyvenimo cikle savitumus. Tokie tyrimai galėtų skatinti ES rėmimo politikos suvienodinimą, tai atitinkamai mažintų paramos taikymo iškraipymus tarp atskirų ES šalių. .

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: švarios technologijos, elektros energijos gamyba, skatinimo schema, Lietuva.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict