ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2014
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2014
  • © Latvijos universitetas, 2002-2014
Straipsnis
TALENTŲ VALDYMO MODELIAVIMAS: GALIMYBĖ VADOVAMS
Nuria Calvo, Rafael Garcia

SANTRAUKA. Straipsnyje apžvelgiamos tam tikrų strategijų įgyvendinimo konsultavimo įmonėse pasekmės, susijusios su intelektinio kapitalo išlaikymu sukuriant imitacinį įrankį, padedantį priimti sprendimus vykdomojoje valdžioje. Konkurencinis konsultavimo įmonės siūlymo pranašumas grindžiamas įmonių profesionalų talentu nepaisant sunkumų, su kuriais susiduria įmonės. Viena vertus, sunkumai susiję su vidiniais žmogiškaisiais ištekliais, kai darbuotojai savo noru gali nuspręsti palikti įmonę, kita vertus, jie siejasi su išorine paslaugų paklausa, kuri yra nepastovi ir jautriai reaguoja į išorinių organizacijos kintamųjų kontrolę. Reaguojant į strateginį poreikį išlaikyti išskirtinį talentų rinkai pasiūlymą, buvo atlikta tam tikrų žmogiškųjų išteklių pritaikymo šio tipo struktūroje pasekmių analizė. Parengtas dinaminio modeliavimo įrankis, padedantis priimti sprendimus vykdomojoje valdžioje. Nustatyta, kad nepaisant išorinės konsultacinių paslaugų paklausos, kuri lemia reikiamą sektoriui konsultantų skaičių, kiekvienos organizacijos žinių valdymo strategijos nulemia jos vidaus gebėjimą sukurti ir išlaikyti savo intelektinį kapitalą bei konkurencingumą šiame sektoriuje. . .

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: strategijos planavimas, pokyčių valdymas, konsultantai, dinaminis modeliavimas, žmogiškųjų išteklių planavimas.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict