ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2014
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2014
  • © Latvijos universitetas, 2002-2014
Straipsnis
RUMUNIJOS VARTOTOJŲ ELGSENA SU SUKLASTOTAIS PRODUKTAIS
Dan-Cristian Dabija, Vasile Dinu, Laurenţiu Tăchiciu, Ciprian-Marcel Pop

SANTRAUKA. Produktų klastojimas ir piratavimas - nepaneigiamas pasaulinės rinkos reiškinys, keliantis didelę grėsmę nacionaliniam saugumui, teisinėms įmonėms ar net ekonominei plėtrai bei visuomenės pažangai. šiandien klastojimo rykštė kelia pavojų dėl savo įtakos vartotojų sveikatai ir saugumui, pažeidžia sąžiningos konkurencijos principus, skatina neteisėtą prekybą, neteisėtą migraciją ir nelegalų darbą, neskatina investuoti į naujus produktus ir technologijas ir atneša didelių nuostolių intelektinės nuosavybės savininkams bei suinteresuotų valstybių biudžetams. žinant produktų klastojimo ir piratiniu būdu pagamintų prekių įtaką Rumunijos vartotojams, autoriai siekia ištirti vartotojų požiūrį į klastojimą ir parodyti, kokioms kategorijoms priklausančius produktus rumunai yra linkę pirkti neteisėtai. Regresinė analizė, atlikta remiantis 3 000 klausimynų duomenimis, rodo, kad suklastoti produktai perkami dėl įvairių priežasčių: finansinių lėšų taupymo, žmonių noro įgyti tam tikrą socialinį statusą ir jų draugų pripažinimą, arba žmonės paprasčiausiai nežino, kuo jie rizikuoja .

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: suklastotų produktų gamyba, piratavimas, suklastoti gaminiai, Rumunija, empirinis tyrimas.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict