ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2014
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2014
  • © Latvijos universitetas, 2002-2014
Straipsnis
KULTŪROS PAVELDO VALDYMO MODELIAI
Virginija Jurėnienė, Martynas Radzevičius

SANTRAUKA. Sovietinio laikotarpio paveldo vystymas leistų Lietuvai prisidėti prie Europos kultūros paveldo strategijos įgyvendinimo. Tačiau šis paveldas svarbus ne tik kaip turistinis "masalas". Sovietinės okupacijos metais Lietuvos miestai buvo intensyviai industrializuoti, tačiau atkūrus šalies nepriklausomybę, dauguma planinės ekonomikos pagrindu veikusių įmonių bankrutavo. Dėl to šalyje daug apleistų sovietinių pastatų, kuriuos pritaikius turizmo plėtotei, šias vietoves galima būtų atgaivinti ir paskatinti ekonominę regeneraciją. Taigi, siekiant tvarios šalies regionų plėtros, būtina ieškoti optimalių modelių, padėsiančių plėtoti paveldo turizmą šiose vietovėse. Tačiau siekiant subalansuotos paveldo industrijos plėtros, reikia aiškaus paveldo turizmo vadybos modelio, kuriame būtų išskirti visi suinteresuotieji ir jų interesai. Straipsnyje analizuojama, kokie vadybos veiksniai paskatintų paveldo turizmo plėtrą Lietuvoje bei aptariamos trys paveldo turizmo valdymo sistemos. Straipsnio pabaigoje pateikiamas hipotetinis, specialiai Lietuvos paveldo industrijai pritaikytas valdymo modelis, sujungiantis gerąsias aptartų modelių praktikas .

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: sovietinis paveldas, vadyba, paveldo turizmas.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict