ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2014
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2014
  • © Latvijos universitetas, 2002-2014
Straipsnis
KONFLIKTAI ORGANIZACIJOSE. ĮMONĖS INTERESŲ KONFLIKTŲ VALDYMO YPATYBĖS
Tetiana Mostenska, Oleksandra Ralko

SANTRAUKA. Straipsnyje nagrinėjami konfliktų apibrėžimai, jų klasifikacija, konfliktų valdymo metodai, konfliktų valdymo reikšmė valdymo teorijoje. Taip pat nurodomos konfliktų priežastys ir konfliktų vystymosi dinamika. Aptariama konfliktų valdymo technologija ir siūlomas algoritmas konfliktams valdyti. šiame straipsnyje ypatingas dėmesys skiriamas organizaciniams ir įmonės interesų konfliktams bei jų kilimo specifikai. Straipsnyje pateikiama įmonės interesų konfliktų klasifikacija ir pristatyti tyrimo rezultatai, nurodantys, kokios reikšmės įmonės kultūra turi nuolatiniams konfliktams įmonėje .

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: konfliktas, tarpasmeninis konfliktas, organizaciniai konfliktai, įmonės interesų konfliktai, konfliktų valdymas.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict