ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2014
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2014
  • © Latvijos universitetas, 2002-2014
Straipsnis
VALSTYBĖS INVESTICIJOS IR EKONOMIKOS AUGIMAS PORTUGALIJOS SUBREGIONUOSE: EMPYRINIS TYRIMAS NAUDOJANT PANELINIUS DUOMENIS
Elisa Quirino, Paulo Macas Nunes, Antonio Fernandes de Matos

SANTRAUKA. Naudojant panelinius duomenis buvo vykdomas tyrimas 28 subregionuose žemyninėje Portugalijoje (NUT III). Tyrimo laikotarpis 1995-2002, kurio metu buvo bandoma empiriškai ištirti kaip valstybės investicijos prisideda prie ekonomikos augimo galimybių. Šie empiriniai rezultatai rodo, kad valstybės investicijos į savivaldybes, t.y. pervedimai iš Europos Sąjungos, o vėliau ir pervedimai savivaldybėms iš centrinės valdžios, yra svarbūs aiškinant ekonominį subregionų augimą, padeda sumažinti esamą regioninių vystymosi netolygumą. Suskirsčius į mažesnius regionus pagal ekonomikos augimą (mažą ir didelį), buvo pastebėta, kad centrinės valdžios pervedimai iš esmės prisidėjo prie didesnio ekonomikos augimo subregionų, kur buvo mažas ekonominis augimas, o žmogiškasis kapitalas iš esmės prisidėjo prie spartesnio ekonomikos augimo subregionų, kurių ekonomikos augimas buvo aukštas.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: ekonomikos augimas, valstybės investicijos, paneliniai duomenys, subregionai.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict