ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2014
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2014
  • © Latvijos universitetas, 2002-2014
Straipsnis
UKRAINOS GYVENTOJŲ DARBO JĖGOS MIGRACIJA: MOKSLINIS IR VIEŠASIS DISKURSAS
Yuriy Bilan

SANTRAUKA. Šiame straipsnyje aptariami literatūroje pateikiami teoriniai požiūriai į tarptautinę migraciją, išskiriami teoriniai ir metodologiniai tyrimo instrumentų pagrindai, kurie leidžia atlikti išsamiausią išorinės migracijos socialinių aspektų analizę, taip pat nagrinėjami išorinės migracijos metodologinio tyrimo klausimai, bei pristatomi atlikto tyrimo metu gauti rezultatai. Empiriniai duomenys iš tarptautinio projekto EUMAGINE tyrimo duomenų bazės buvo panaudoti kaip pagrindas tyrimo schemai patikrinti. Straipsnyje didžiausias dėmesys teikiamas apklausoje dalyvausių žmonių migracijos bei žiniasklaidos diskursui išorinei migracijai nagrinėti Ukrainos žiniasklaidoje, remiantis atspausdinta medžiaga.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: migracijos teorijos genezė, migracijos siekiai ir lūkesčiai, išorinės migracijos žiniasklaidos diskursas, Ukraina.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict