ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2014
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2014
  • © Latvijos universitetas, 2002-2014
Straipsnis
INTEGRUOTAS RIZIKOS VERTINIMAS LIETUVOS ŪKIUOSE
Laura Girdžiūtė, Astrida Slavickienė, Sigitas Vaitkevičius

SANTRAUKA. Rinkos pagrindais organizuotas verslas neišvengiamai susijęs su rizika, kurią lemia įvairūs veiksniai. O rizika žemės ūkyje susijusi su žemės ūkio gamybos ypatumais, darbu su biologiniu turtu. Ūkių veikla priklauso nuo gamtinių sąlygų, aplinkosauginių reikalavimų, darbų sezoniškumo, paramos politikos, todėl integruotas rizikos vertinimas padeda kompleksiškai įvertinti ūkio situaciją. Ūkininkams itin svarbu įvertinti rizikos rūšis, kurios kyla iš vidinių rizikos šaltinių, nes šias rizikos rūšis ūkininkai gali kontroliuoti priimamais valdymo sprendimais. Šio tyrimo tikslas - išanalizavus rizikos rūšis žemės ūkyje, sukonstruoti empirinį faktorinį Lietuvos ūkių rizikos indeksą, kuris leistų integruotai vertinti riziką ūkiuose. Tikslui pasiekti iškelti uždaviniai: 1) išanalizuoti mokslinėje literatūroje pateikiamas žemės ūkio rizikos rūšis ir išskirti rūšis, apibūdinančias vidinę ūkių situaciją; 2) identifikuoti integruoto rizikos vertinimo privalumus; 3) sukurti empirinį faktorinį Lietuvos ūkių rizikos indeksą, kuris leistų integruotai vertinti riziką ūkiuose. Straipsnyje pateikiami integruoto rizikos žemės ūkyje vertinimo privalumai, aprašomas sukonstruotas Lietuvos ūkių rizikos indeksas, kuris leidžia riziką vertinti integruotai ir yra naudingas ūkininkams kaip vertinimo, valdymo ir ūkių veiklos prognozavimo instrumentarijus .

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: žemės ūkio rizika, turtas, finansinė rizika, Lietuva.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict