ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2014
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2014
  • © Latvijos universitetas, 2002-2014
Straipsnis
NAFTOS IR GAMTINIŲ DUJŲ KAINŲ ĮTAKA LIETUVOS EKONOMIKAI IR VARTOTOJAMS
Remigijus Čiegis, Reda Pileckaitė, Rasa Pušinaitė

SANTRAUKA. Straipsnio tikslas - įvertinti naftos ir gamtinių dujų kainų daromą įtaką Lietuvos realaus BVP kitimui ir namų ūkių perkamajai galiai. Straipsnyje analizuojami energijos kainų pokyčių poveikio ekonomikai mechanizmai. Aptariama energijos kainų pokyčių įtaka namų ūkių pajamoms ir produktų paklausai. Pateikta naftos ir gamtinių dujų kainų poveikio Lietuvos ekonomikai ir vartotojams tyrimo metodika bei naftos ir gamtinių dujų kainų ir su jų kitimu susijusių rodiklių analizė Lietuvoje. Įvertinta gamtinių dujų kainų įtaka šildymo kainoms Lietuvoje ir naftos kainų įtaka mažmeninėms degalų kainoms bei naftos ir gamtinių dujų kainų pokyčių įtaka realiam Lietuvos BVP. Atliktas tyrimas aiškiai parodo, kad energijos kainų didėjimas daro įtaką Lietuvos ekonomikai, o ypač vartotojų perkamajai galiai per pajamų, galimų išleisti kitoms prekėms ir paslaugoms, sumažėjimą. Ekonominėje literatūroje įvardijama nemažai būdų, kaip energijos kainų pokyčiai gali paveikti šalių ekonomikas. Vieni autoriai mini vienus, kiti kitus poveikio būdus. Todėl teorinės analizės dalyje pateikiami pagrindiniai keliai, per kuriuos kintančios energijos kainos daro įtaką šalių makroekonomikoms ir vartotojams. Pačią ekonominę literatūrą energijos kainų pokyčių poveikio ekonominei veiklai tema galima suskirstyti į kelias grupes: per daromą poveikį pramonei ir įmonėms, vartotojų disponuojamoms pajamoms, monetarinės politikos atsaką. Straipsnyje didžiausias dėmesys skiriamas pirmoms dviems grupėms, kadangi tai sudarė didžiąją dalį atlikto empirinio tyrimo. Energijos kainų pokyčiai neaplenkia ir vartotojų. Mokslinėje literatūroje teigiama, kad vartotojų ir įmonių išlaidų kitoms prekėms ir paslaugoms (ne energijos) sutrikdymas ir yra pagrindinis mechanizmas, per kurį energijos kainų šokai veikia ekonomiką. Daug empirinių tyrimų energijos kainų pokyčių įtakos tema susiję su išsivysčiusiomis šalimis, ypač JAV ir Vakarų Europa. Apibendrinant atliktus tyrimus, galima daryti išvadą, kad tarptautiniame kontekste naftos ir gamtinių dujų kainų pokyčiai gali turėti skirtingą poveikį kiekvienai šaliai. Naftos ir gamtinių dujų kainų ir su jų kitimu susijusių rodiklių analizę, atliktą Lietuvoje, galima skaidyti į tris grupes: svarbiausių makroekonominių rodiklių kitimą atsižvelgiant į analizuojamų energijos kainų pokyčius bei šilumos ir transporto sektorių pagrindinių rodiklių kitimo dinamiką. Buvo sudarytas modelis, leidžiantis preliminariai nustatyti būsimas sąskaitas už šildymą, atsižvelgiant į būsto, kuriame asmuo gyvena, tipą ir šildymo sezono laiką. Remiantis nustatytu ryšiu tarp gamtinių dujų ir šildymo kainų, modeliuotos galimos šildymo kainos pagal tris scenarijus: optimistinį, vidutinį ir pesimistinį. Energijos išteklių kainų pokyčių įtaka Lietuvos ekonomikai matuota pasitelkus vieną svarbiausių ekonomikos rodiklių - realaus BVP kitimą. Tyrimui atliktas taikant VAR modelis .

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: nafta, gamtinės dujos, kaina, ekonomika, vartotojai, Lietuva.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict