ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2014
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2014
  • © Latvijos universitetas, 2002-2014
Straipsnis
BŪSTO RODIKLIAI BALTIJOS ŠALYSE PO ĮSTOJIMO Į ES
Dalia Štreimikienė, Ilona Kiaušienė

SANTRAUKA. Gyvenimo kokybės didinimas yra pagrindinis darnaus vystymosi tikslas. Viena iš svarbiausių gyvenimo kokybės dimensijų yra būstas, kuri atspindi tokius svarbius aspektus, kaip būsto kokybė, būsto aplinka ir mokesčių už būstą našta. Todėl straipsnyje yra analizuojami būsto rodikliai, lemiantys gyvenimo kokybę. Straipsnio tikslas - išanalizavus būsto rodiklių, susijusių su gyvenimo kokybe, dinamiką, palyginti situaciją Baltijos valstybėse pagal būsto rodiklius. Uždaviniai: 1) pristatyti būsto rodiklių koncepciją gyvenimo kokybei vertinti; 2) išanalizuoti gyvenimo kokybę atspindinčių rodiklių kitimo tendencijas Baltijos šalyse. Straipsnyje pristatyta būsto rodiklių, skirtų gyvenimo kokybei vertinti, koncepcija bei sudaryta rodiklių sistema, taip pat apskaičiuotas agreguotas būsto rodiklis. Išanalizavus Lietuvos būsto rodiklius, atspindinčius gyvenimo kokybę bei palyginus šių rodiklių kitimo tendencijas Baltijos šalyse, nustatyta, kad geriausia situacija praktiškai pagal visus būsto rodiklius yra Estijoje, o blogiausia Latvijoje. Estija beveik pagal visus būsto rodiklius lenkia ES-27 vidurkį. Galima tik išskirti gyventojų, nepajėgiančių susimokėti už komunalines paslaugas bei gyventojų, susiduriančių su kriminaliniais nusikaltimais, prievarta ir vandalizmu, rodiklius, kurie yra didesni nei ES-27 vidurkis. Atlikta analizė parodė, kad Lietuvos būsto rodikliai yra blogesni už Estijos ir ES-27 vidurkį, išskyrus būsto išlaidų naštos dydį, kuris yra mažesnis nei ES-27 vidurkis.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: būstas, būsto kokybė, būsto aplinka, išlaidų būstui našta, vertinimas, Baltijos šalys.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict