ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2014
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2014
  • © Latvijos universitetas, 2002-2014
Straipsnis
FINANSINĖ PLĖTRA IR PAGAMINTŲ PREKIŲ EKSPORTAS LOTYNŲ AMERIKOS ŠALYSE
Evelyn Wamboye, Rajen Mookerjee, Bruno S. Sergi

SANTRAUKA. Taikant laiko eilučių duomenis, analizuojamas priežastinis ryšys tarp pagamintų prekių eksporto ir finansinės plėtros vienuolikoje Lotynų Amerikos šalių (LACs). Šis išskirtinis ryšys yra itin svarbus LACs kontekste, kadangi eksporto plėtimasis nepriklausomai nuo išteklių ir žemės ūkio yra esminis dalykas plėtojant šių šalių vystymosi strategiją. Gauti rezultatai rodo, kad tyrimui atrinktų šalių gaminių dėl finansinio vystymosi eksportuojama 36%, palyginus su likusių šalių, kurių gaminių eksportas sudaro 64%. Norint suvokti šiuos priežastingumo skirtumus, buvo ištirta daug susijusių veiksnių. Bendrai žvelgiant, gauti rezultatai prieštarauja likusiai medžiagai. Tačiau tai gali būti paaiškinta atsižvelgus į išskirtinius Lotynų Amerikos šalių ekonomikų bruožus.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: finansinė plėtra, Granger priežastinis ryšys, gaminiai eksportui, Lotynų Amerikos šalys.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict