ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2014
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2014
  • © Latvijos universitetas, 2002-2014
Straipsnis
VEIKSNIAI, DARANTYS ĮTAKĄ BŪSTO PASKOLOS ĖMIMUI PAGAL ISLAMO ĮSTATYMUS MALAIZIJOJE
Nur Fadhli Bassir, Zarina Zakaria, Haslida Abu Hasan, Ervina Alfan

SANTRAUKA. Straipsnyje nagrinėjami veiksniai, kurie daro įtaką būsto paskolos ėmimui pagal islamo įstatymus Malaizijoje. Taikant klientų požiūrį į būsto paskolą kaip atrankos kriterijų, straipsnyje atskleidžiamas klientų, imančių būsto paskolą pagal islamo įstatymus, demografinis profilis ir jų vartotojiškas profilis. Analizuojant nepriklausų kintamųjų įtaką paskolos ėmimui, nustatyti tokie: religingumas, kaina, prekės ženklas arba vardas ir sąmoningumo lygis. 143 respondentų atsakymai rodo, kad paskolos ėmimą islamo šalyse lemia didelis religingumas, prekės ženklo/finansinių institucijų reputacija, finansavimo sąnaudos ir musulmonų žinių bei sąmoningumo lygis. Stipriausi veiksniai, darantys įtaką būsto paskolos ėmimui pagal islamo įstatymus Malaizijoje, yra religingumas ir finansavimo sąnaudos.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: islamo bankininkystė, besivystančios šalys, Malaizija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict