ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2014
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2014
  • © Latvijos universitetas, 2002-2014
Straipsnis
ĮMONIŲ PRISIIMAMA RIZIKA IR FINANSINĖ KRIZĖ: INSTITUCINIŲ INVESTUOTOJŲ VAIDMUO
Jose Maria Diez Esteban, Conrado Diego Garcia Gomez, Oscar Lopez de Foronda Perez

SANTRAUKA. Instituciniai investuotojai atlieka pagrindinį aktyvių institucinių investuotojų vaidmenį skatindami finansinės krizės plitimą realioje ekonomikoje. Taigi straipsnyje analizuojamas ryšys tarp institucinės nuosavybės struktūros ir įmonių prisiimamos rizikos, imtimi pasirinkus įmones iš 21 EBPO šalies bei remiantis 2001-2008 m. duomenimis. Gauti rezultatai rodo, kad iki 2007 m. finansų krizės finansų dereguliavimo procesas skatino įmones rizikuoti, ypač tose šalyse, kur kreditorių teisės nėra gerai apsaugotos. Taip pat buvo nustatyta, kad veiksmingų kontrolės mechanizmų stoka sudarė galimybę tiek investiciniams fondams, tiek komerciniams bankams aiškiai pasirinkti aktyvų požiūrį į įmones, susijusį su per didelėmis investicijomis į rizikingus projektus.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: finansinis dereguliavimas, instituciniai investuotojai, įmonių valdymas.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict