ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2013
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2013
  • © Latvijos universitetas, 2002-2013
Kuriame Lietuvos ateitį
Straipsnis
AUGIMO GALIMYBĖS KAIP ĮMONĖS VALDYMO MECHANIZMŲ MODERATORIAI: RYTŲ AZIJOS FIRMŲ ANALIZĖ
Felix J. Lopez-Iturriaga, Juan A. Rodriguez-Sanz

SANTRAUKA. Straipsnyje nagrinėjama, ar bendros augimo galimybės tampa asimetrinio poveikio, daromo įmonių finansiniam svertui ir įmonių dividendų politikai, priežastimi įmonėms iš vienuolikos Rytų Azijos šalių: Honkongo, Indonezijos, Indijos, Japonijos, Pietų Korėjos, Šri Lankos, Malaizijos, Filipinų, Singapūro, Tailando ir Taivano. Gauti rezultatai patvirtina dvejopą įmonės skolos ir dividendų vaidmenį. Kai firmos neturi galimybių augti, sumažėja per didelių investicijų problema. Tačiau kai įmonės turi plėtros galimybių, per didelių investicijų problema išauga. Gauti rezultatai taip pat rodo, kad teisinė ir institucinė aplinka gali keisti šį poveikį. Geresnė teisinė investuotojų apsauga sumažina finansinių sprendimų kaip drausminimo priemonės reikšmę. Atsižvelgus į kapitalo rinkų svarbą, nustatoma, kad skola ir dividendai turi mažesnę įtaką šalyse, kurių kapitalo rinkos aktyvesnės. Galiausiai yra tam tikrų įmonėms būdingų požymių, tokių, kaip kontroliuojančių akcininkų pobūdis (pvz., nuosavybės koncentracija ir šių akcininkų tapatybė), kurie keičia skolos ir dividendų Azijos įmonėse svarbą.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: kapitalo struktūra, dividendai, Rytų Azija, augimo galimybės, įstatymų ir finansų požiūris, nuosavybės struktūra.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict