ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2013
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2013
  • © Latvijos universitetas, 2002-2013
Kuriame Lietuvos ateitį
Straipsnis
SANGLAUDA GRINDŽIAMOS TRANSFORMACIJOS EUROPOS SĄJUNGOJE: RAIDOS TENDENCIJOS IR INTEGRACINIAI PROCESAI BALTIJOS REGIONE
Borisas Melnikas

SANTRAUKA. Esminis socialinės, ekonominės raidos, kultūros, mokslo ir technologijų pažangos Europos Sąjungoje klausimas šiuo metu yra sanglaudos bei sanglauda grindžiamų pokyčių bei plėtros procesų įvairiuose regionuose kryptingas aktyvinimas ir efektyvinimas. Sanglaudos procesai reikalauja išskirtinio dėmesio tiek moksliniuose tyrimuose, tiek ir įvairiapusiškai plėtojant praktinę veiklą, apimančią įvairias regioninės politikos sritis. Sanglaudos procesai yra vertintini kaip ypač svarbūs dabartinėje Europos Sąjungos raidos ir plėtros fazėje, jie atspindi bendrą vidinės integracijos tendenciją, pasireiškiančią įvairiuose Europos Sąjungos regionuose, ypač tuose regionuose, kuriems priklauso nedidelės šalys, arba tuose regionuose, kurie susiformuoja kelių šalių teritorijų sandūroje..

Europos Sąjungai kaip visumai bei atskiriems Europos Sąjungos regionams būdinga bendra sanglaudos ir vidinės regioninės integracijos, naujų regioninių struktūrų bei regioninių branduolių formavimosi tendencija gali būti suvokiama ir kaip naujas transformacijų Europos Sąjungoje požymis: regioninės sanglaudos ir integracijos procesais yra išreiškiama Europos Sąjungos ekonominių, o tuo pačiu - ir kitų struktūrų pertvarka, nulemianti esminius kokybinius pokyčius Europos Sąjungos erdvėse, o tai leidžia teigti, jog regioninės sanglaudos ir integracijos procesai ne tik yra transformacinio pobūdžio, bet ir parodo, kad šiuolaikiniame Europos Sąjungos raidos ir plėtros etape vyksta specifinės transformacijos, išreiškiančios naujos regionų kompozicijos formavimąsi bei naujos regionų raidos sampratos atsiradimą..

Naujos regionų kompozicijos formavimasis bei naujos regionų raidos sampratos atsiradimas parodo ir Europos Sąjungoje išryškėjantį polinkį į inovacijų potencialo tolimesnį plėtojimą ir modernizavimą: įvairiuose Europos Sąjungos regionuose vykstantys vidinės integracijos procesai gali gana teigiamai įtakoti inovacijų inicijavimą, kūrimą, sklaidą bei įgyvendinimą, o tai reiškia, kad tokie procesai yra vertintini kaip svarbus inovacijų potencialo visoje Europos Sąjungos erdvėje plėtojimo, modernizavimo bei stiprinimo veiksnys. Regioninių struktūrų formavimosi, taip pat jau susiklosčiusių regioninių struktūrų tolimesnės raidos ir plėtros procesai pasižymi didžiule įvairove. Tokių procesų tarpe, kaip itin reikšmingi, gali būti išryškinti įvairūs politinės, socialinės, ekonominės bei kitaip įvardintinos integracijos procesai..

Transformacijos, išreiškiančios sanglaudą bei vidinę integraciją, šiuo metu įvairiu pavidalu vyksta daugelyje Europos Sąjungos regionų. Tokios transformacijos įvairiomis formomis reiškiasi ir Baltijos regione. Straipsnyje kompleksiškai nagrinėjamos regioninės sanglaudos ir integracijos Baltijos regione ypatybės, parodoma vieningos socialinės, ekonominės, kultūrinės , technologijų pažangos erdvės formavimo perspektyva. Atskleidžiami įvairūs vidinę integraciją Baltijos regione sąlygojantys veiksniai..

Tolimesni tyrimai regioninės sanglaudos ir integracijos tematikoje yra labai perspektyvi transformacijų Europos Sąjungoje tyrimo sritis..

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: sanglauda; transformacijos; bendra socialinė, ekonominė,technologijų raidos erdvė; Baltijos regionas.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict