ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2013
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2013
  • © Latvijos universitetas, 2002-2013
Kuriame Lietuvos ateitį
Straipsnis
ŠIUOLAIKINIS POŽIŪRIS Į PREKĖS ŽENKLO KONCEPTUALIZACIJĄ
Maja Konecnik Ruzzier, Mitja Ruzzier

SANTRAUKA. Straipsnyje aptariamas šiuolaikinis požiūris į prekės ženklo konceptualizacijos procesą, aiškinamas proceso sudėtingumas, pristatant skirtingus su prekės ženklo sklaida susijusius objektus, atskleidžiamas jo vystymasis, nurodomos savybės, palyginus su kitais produktais. Teoriškai pristatant naujausius prekės ženklo sklaidos principus, remiamasi tais autoriais, kurie teigia, kad prekės ženklas turi būti laikomas sudėtingu subjektu,jis analizuotinas remiantis skirtingais požiūriais į prekės ženklą. Dėl šios priežasties labai svarbu suvokti, kad tradicinė prekės ženklo sąvoka, kuria pabrėžiama prekės ženklo vizualiųjų bruožų svarba, yra tik viena iš jos perspektyvų, atspindinčių sudėtingąreiškinio pobūdį.

Prekės ženklo sklaidos procesas pradėjo keistis kartu su prekių ženklais, taigi nieko keisto, kad daug prekės ženklo sklaidos principų atsirado dėl produktų prekės ženklų. Pastariesiems šiame straipsnyje skiriamas didžiausias dėmesys. Straipsnyje taip pat išskiriamos prekės ženklo savybės ir lyginamos su gaminio savybėmis. Nors prekės ženklo sklaidos strategijos, skirtos gaminių prekių ženklams, gali būti pritaikytos kitoms prekės ženklų kategorijoms (paslaugų, organizacijų, paskirties vietų ženklams), būtinos svarbios korekcijos siekiant išskirti konkrečias paslaugų, organizacijų ir paskirties vietų savybes.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: prekinis ženklas, konceptualizacija, strategija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict