ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universiteto
    Kauno humanitarinis fakultetas, 2002-2003
Straipsnis
Ilgalaikių finansinių išteklių kaupimo galimybės pereinamosiose ekonomikose
Mária Režňáková

SANTRAUKA. Ekonomikos restruktūrizacija – tai neišvengiama jos efektyvumo augimo prielaida. Didžiausia naujųjų investicijų problema yra jų finansavimo užtikrinimas. Ne vienas verslas pakliūna į tokią situaciją dėl to, kad nesugeba tinkamai formuoti savo verslo finansinių išteklių. Ilgainiui pelningų įmonių daugėja, tačiau tų įmonių vidutinė pelno marža yra žema. Tada investicijų finansavimas neišvengiamai priklauso nuo išorinių finansavimo šaltinių.

Pereinamosiose ekonomikose – tokiose kaip Čekijos Respublika – žemas kapitalo rinkos aktyvumas yra tipiškas reiškinys. Kapitalo rinka nesugeba pakankamai sudominti bei motyvuoti potencialių investitorių, nes ji negali užtikrinti atitinkamos investicijų grąžos už esamą verslo riziką. Sprendžiant pagal esamą padėtį, Čekijos Respublikoje, kapitalo rinka nėra pajėgi užtikrinti vertybinių popierių, kuriuos įsigyja investitoriai, likvidumo. Šis faktas iš dalies stabdo verslo pastangas ieškoti finansinių šaltinių vidaus kapitalo rinkoje. Esant žemam kapitalo rinkos efektyvumui, darosi aišku, jog šalies ūkis labai priklauso nuo bankų finansavimo. Todėl nestebina tai, kad įmonės, siekiančios perspektyviai vystyti savo verslą, ieško alternatyvių savo veiklos finansavimo formų.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: Čekijos Respublika, bankininkystė, kapitalo rinka, finansų valdymas.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict