ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universiteto
    Kauno humanitarinis fakultetas, 2002-2003
Straipsnis
Estijos įmonių internacionalizacijos aspektai
Tiiu Värbu

SANTRAUKA. Analizuojant rinkos išmanymo ir įsipareigojimų rinkai santykį, nutarta išnagrinėti investicijų apimtis į visus filialus ir svarbiausio filialo įkūrimo metus. Pagal Upsalos modelį ilgesnė darbo patirtis padidina įsipareigojimus rinkai. 49 pramonės, prekybos ir finansų įmonių analizė nepatvirtino šio teiginio.

Antrasis nagrinėtas aspektas – santykis tarp dabartinio įsipareigojimo ir ateities įsipareigojimų sprendimų. Atliktas ateities internacionalizacijos planų ir eksporto pardavimų dydžių bei turimų filialų skaičiaus palyginimas. Kompanijos, turinčios mažiausią eksporto pardavimų dalį, buvo labai suinteresuotos išplėsti turimų filialų skaičių, labiau nei kompanijos, turinčios didesnę eksporto pardavimų dalį. Kompanijos, turinčios didesnę eksporto pardavimų dalį arba, kitaip tariant, turinčios didesnius dabartinius įsipareigojimus pagal eksporto pardavimų dalį, turi didesnę tendenciją steigti naujus filialus už kompanijas su mažesniais įsipareigojimais.

Ateities internacionalizacijos planų ir turimų filialų skaičiaus analizė patvirtino internacionalizacijos teoriją. Kompanijos, įsteigusios du tris filialus, turi platesnius ateities įsipareigojimų sprendimus už kompanijas, turinčias vieną filialą.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: internacionalizacija, Upsalos modelis, įsipareigojimai rinkai, įsipareigojimų sprendimai, etapų teorija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict