ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universiteto
    Kauno humanitarinis fakultetas, 2002-2003
Straipsnis
Ekonominiai ir juridiniai kompanijų įsigijimo ir susijungimo aspektai Čekijos Respublikoje
Jindriska Sedova

SANTRAUKA. Šiame darbe kalbama apie intensyvius pakeitimus, kurie buvo atlikti susijungiančių verslo įmonių juridinio skaidrumo srityje, susijusius su ekonominiu veiklos apibūdinimu. Specialistų parengti juridiniai straipsniai dažnai iš išskirtinai formalių pozicijų telkia dėmesį į juridinius aktus, o pasigendama galiojančių juridinių normų ekonominės darnos ir poveikio įvertinimo bei juridinės ir ekonominės terminologijos palyginimo. Šiame darbe analizuojami pastarojo dešimtmečio Čekijos ekonomikos plėtros fundamentalių ekonominių ir juridinių aspektų santykiai bei jų vaidmuo, skatinant užsienio kompanijų investicijas Čekijos Respublikoje. Jame kalbama apie Čekijos Respublikos reitingo sumažėjimo priežastį dėl žemo verslui taikomų juridinių taisyklių lygio. Darbe taip pat įvertinami Čekijos susijungimų ir įsigijimų juridinio reguliavimo sistemos kokybiniai pakeitimai bei suderinimo su Europos įstatymine baze lygis. Čia nurodomi juridiniai aktai, skatinantys užsienio investicijas.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: Čekijos Respublika, įstatymai versle, susijungimai ir įsigijimai, tiesioginės užsienio investicijos.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict