ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universiteto
    Kauno humanitarinis fakultetas, 2002-2003
Straipsnis
Ekonominė verslo susijungimų nauda
Žaneta Simanavičienė, Lina Dagilienė

SANTRAUKA. Verslo sujungimai tampa vis dažnesni, kadangi verslo aplinka yra sudėtinga ir kintanti. Daugelis įmonių jungiasi, siekdamos išplėsti savo veiklą ir diversifikuoti jos riziką. Mažesnės įmonės, nepajėgios konkuruoti tarptautinėje rinkoje, yra priverstos atiduoti save didelių tarptautinių įmonių globai. Šiame straipsnyje yra aptariamos priežastys, skatinančios įmones jungtis, remiantis įvairiais literatūros šaltiniais. Pagrindinės verslo sujungimų priežastys yra ekonominis augimas, diversifikacija, mokesčių nauda, prestižas, masto ekonomija. Ekonominis augimas gali būti vidinis ir išorinis. Išorinė plėtra yra susijusi su verslo sujungimais. Taip pat labai svarbu įvertinti besijungiančių įmonių strategines ir organizacines kompetencijas, ypač besivystančių šalių. Susijungimo metu įsigyjant strategines ir organizacines kompetencijas, galima užtikrinti bendrovės augimą ir įgyti konkurencinį pranašumą, padidinti žemą produktyvumą, pagerinti valdymo efektyvumą.

Straipsnyje yra aptariama ekonominė susijungimų nauda ir kaštai. Verslo sujungimas duoda ekonominę naudą, kai dviejų įmonių bendroji vertė yra didesnė negu kiekvienos atskirai. Norint teisingai įvertinti verslo sujungimo naudą, reikia naudoti tokią analizę:

  1. įmonės strateginių kompetencijų nustatymas,
  2. įmonės organizacinių kompetencijų nustatymas,
  3. finansinių kriterijų apibrėžimas. Finansiniams kriterijams apibrėžti yra naudojami kiekybiniai metodai.

Yra išskiriamos trys legalios verslo sujungimų formos: teisiniai įmonių susijungimai, teisinė konsolidacija ir akcijų (turto) įsigijimas. Kiekviena iš šių verslo sujungimo formų pasižymi savo privalumais ir trūkumais, todėl reikalinga kruopščiai ir nuosekliai išanalizuoti aplinkybes ir veiksnius, susijusius su planuojamu verslo sujungimu.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: verslo sujungimas, strateginiai kriterijai, organizaciniai kriterijai, teisiniai įmonių susijungimai, teisinė konsolidacija, akcijų įsigijimas.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict