ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2013
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2013
  • © Latvijos universitetas, 2002-2013
Kuriame Lietuvos ateitį
Straipsnis

Aukštojo mokslo įtaka studentų lojalumui
Vilma Tamulienė, Rasa Murzaitė

SANTRAUKAStraipsnis aptariama aukštojo mokslo įtaka studentų lojalumui. Teorinėje straipsnio dalyje apžvelgiami teoriniai ir empiriniai tyrimai, atlikti nagrinėjama tema Portugalijoje, Ispanijoje, Norvegijoje, Amerikoje, Australijoje ir Malaizijoje. Atliktų mokslinių tyrimų pagrindu buvo sukurtas teorinis modelis, pritaikytas Lietuvos rinkai. Šis modelis skiriasi nuo anksčiau sukurtų tuo, kad praplečiamas dviem naujomis įžvalgomis: veiksniais, formuojančiais aukštosios mokyklos įvaizdį, ir studentų lojalumą formuojančiomis dimensijomis. Empirinėje straipsnio dalyje pateikiamas tyrimas: pirminiu tyrimupatikrintasmodelis, gauti duomenys išanalizuoti statistiniais skaičiavimo metodais, rezultatai apibendrinti.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: aukštasis mokslas, organizacijos įvaizdis, studentas, lojalumas, Lietuva.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict