ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2013
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2013
  • © Latvijos universitetas, 2002-2013
Kuriame Lietuvos ateitį
Straipsnis
Daugiatikslis ekonominis europos šalių vertinimas. ar jis prieštarauja kreditų reitingavimo agentūrų skelbiamiems rezultatams?
Willem Karel M. Brauers, Edmundas Kazimieras Zavadskas

SANTRAUKAKreditų reitingavimo agentūrų ekspertai vertina ekonominį valstybių augimą, nors galutinį kokybinį vertinimą atlieka sprendimų priėmėjai. Šie vertinimai veikia valstybių kreditavimo reitingą ir verslą. Dažnai kreditų reitingavimo agentūros mažina šalių reitingus. Straipsnyje siūlomas MULTIMOORA kokybinis sprendimų priėmimo metodas. Šis metodas suteikia galimybę lyginti daugybinius rodiklius, išreikštus skirtingais mato vienetais objektyviu požiūriu. MULTIMOORA, palyginus jį su kitais daugiatiksliais sprendimų priėmimo metodais, nuo jų skiriasi tuo, kad jam nereikia rodiklių normalizavimo. MULTIMOORA metodą sudaro trys sudėtinės dalys: Santykių sistema, Atskaitos taško teorija, Daugybiniai metodai. Visos trys dalys yra vienodai svarbios ir priklauso viena nuo kitos. Straipsnyje vertinamos 27 Europos valstybės pagal 22 struktūrinius ekonominius rodiklius. MULTIMOORA metodu gautus rezultatus apibendrina Dominavimo teorija. Šios valstybės tarpusavyje palygintos ir suskirstytos į tris kategorijas pagal kreditų reitingavimo sistemas: CORE, SEMI-PERIPHERY ir PERIPHERY.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: daugiatikslis optimizavimas, Europos sąjunga, santykių sistema, atskaitos taško metodas, daugybiniai metodai, MULTIMOORA.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict