ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2013
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2013
  • © Latvijos universitetas, 2002-2013
Kuriame Lietuvos ateitį
Straipsnis
Logistiniai Japonijos Ekonomikos Raidos Aspektai
Ramunas Mackevicius, Stasys Girdzijauskas, Dalia Streimikienė, Neringa Barakauskaite–Jakubauskiene

SANTRAUKA. Ekonominių sistemų svyravimų dinamiką veikia vidinės ekonominės sistemos jėgos ir procesai, todėl vieną iš pagrindinių vaidmenų atlieka rinkos talpos uždarumo veiksnys, pagrįstas prisotinimo efektu, bei inovaciniai procesai. Ekonominės logistinės teorijos požiūriu rinkos talpos veiksnys per prisotinimo efektą, rinkos kaitimą, perprodukcijos ir ekonominio burbulo procesus iš esmės pasireiškia sistemos ciklo augimo ir piko fazių metu, o krizės (dugno) fazės metu itin reikšmingi inovacijų diegimo procesai, kurių pagrindu sukuriama nauja rinka (arba iš esmės modifikuojamas senosios rinkos veikimas). Straipsnyje analizuojama Japonijos ekonomikos raida ir cikliškumas nuo 1945 iki 2010 metų, atliekama logistinė analizė, įvertinami šalies raidos ypatumai, logistinio prisotinimo reikšmės, pagal faktinius realius metinių BVP dydžių duomenis skaičiuojamos regresijos lygtys, parodančios logistinį BVP kitimo pobūdį. Taip pat apibrėžiami Japonijos ekonominės sistemos raidos etapai ir sudedamieji periodai, augimą lėmę inovaciniai pertvarkymo procesai, sistemos rinkos talpą išplėtę veiksniai.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: rinkos talpa, prisotinimo efektas, logistinė analizė, ekonominis ciklas, burbulo procesas, Japonija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict