ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2013
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2013
  • © Latvijos universitetas, 2002-2013
Kuriame Lietuvos ateitį
Straipsnis
Ar tekstilės pramonė didina ekonomikos augimą?
Tiago Neves Sequeira, Fábio Azevedo

SANTRAUKA. Literatūroje nurodoma galima teigiama pramonės įtaka ekonomikos augimui. Endogeninė ekonominio augimo teorija akcentuoja, kad pažangiausių sektorių specializacija turi būti naudinga ekonominiam augimui taikant augimo ir plėtros bei masto ekonomikos strategijas. Vis dėlto tebestokojama empirinės literatūros, vertinančios skirtingų sektoriųspacializacijos reikšmę ir ekonomikos augimą. Pavyzdžiui, Busson ir Villa teigė, kad prekyba skatina augimą, jei šalis plėtoja pramonės šakas, kurių paklausa pasaulio rinkose yra didelė. Amable (2000) taip pat pritaria šiai nuomonei, tačiau nagrinėja elektronikos sektoriaus įtaką. Šis sektorius auga ir plečiasi EBPO šalyse. Cuaresma ir Worz (2005) nurodė, kadaugimuididesnį poveikį daroaukštųjų technologijų eksportas nei žemųjų. Straipsnyje pritariama šios krypties tyrimams.Siekiant įvertinti įvairių sektorių specializacijos poveikį pavyzdinėse tipinės ekonomikos šalyse, buvo pritaikyta specialistų grupės surinktų duomenų metodika. Straipsniometodologijanovatoriška, kadangi specialistų grupės surinktų duomenų statistinis vertinimas atliktas pagal Blundell ir Bond (1998) formulę. Išvadosreikšmingos, kadangi aptinktas teigiamas tekstilės pramonės šakos specializacijos poveikis ekonominiam augimui..

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: pramonės sektoriai, ekonomikos augimas.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict