ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2013
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2013
  • © Latvijos universitetas, 2002-2013
Kuriame Lietuvos ateitį
Straipsnis

Investuotojų reakcijos į neapibrėžtumą pokyčiai po 2008-ųjų pasaulinės finansų krizės: centrinės ir rytų europos šalių atvejis
Ovidiu Stoica, Seyed Mehdian, Delia Elena Diaconaşu

SANTRAUKAŠiame straipsnyje analizuojamos investuotojų reakcijos į netikėtą informaciją prieš ir po 2008-ųjų finansų krizės penkiose Centrinės ir Rytų Europos (CRE) šalyse: Bulgarijoje, Čekijos Respublikoje, Vengrijoje, Lenkijoje ir Rumunijoje. Investuotojų elgsenos tyrimas CRE šalių vertybinių popierių biržose suteikia naudingos informacijos, kadangi minėtos šalys ženkliai išsivystė ir patobulėjo, įstojimas į ES taip pat turėjo joms naudos. Investuotojų elgesys tirtas iškėlus tris hipotezes: 1) pernelyg jautri reakcija; 2) abejotina informacija; 3) efektyvirinka. Aptikta statistiškai reikšmingos informacijos, pagrindžiančios pernelyg jautrios reakcijos hipotezę visose CRE šalyse, išskyrus Čekijos Respubliką 2008-ųjų finansinės krizės metu. Gauta informacija taip pat leido patvirtinti hipotezės teisingumą visose tirtose šalyse po krizės. Šie rezultatai rodo, kad korekciniai kainų modeliai į netikėtą palankią informaciją turi žemėjimo tendenciją, o netikėtos nepalankios informacijos pasklidimas sietinas su didėjimu. Atsižvelgus į šį rezultatą, priešinga trumpalaikė strategija, taikoma gavus teigiamos informacijos, bei ilgalaikė strategija, pasižyminti reakcija į blogas naujienas, gali būti taikomos CRE šalyse siekiant abnormalios vertybinių popierių grąžos.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: kylanti vertybinių popierių rinka, Centrinė ir Rytų Europa, finansų krizė, investuotojų elgsena.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict