ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2013
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2013
  • © Latvijos universitetas, 2002-2013
Kuriame Lietuvos ateitį
Straipsnis

Kelių transporto technologijų vertinimas pagal šiltnamio dujų emisijų mažinimo potencialą ir kaštus
Dalia Štreimikienė

SANTRAUKAStraipsnio tikslas yra atlikti kelių transporto technologijų lyginamąjį įvertinimą remiantis dviem pagrindiniais kriterijais: šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijomis ir kaštais. Kadangi klimato kaitos švelninimo politika transporto sektoriuje yra prioritetinė ES klimato kaitos švelninimo politikos sritis, labai svarbu yra palyginti transporto technologijas, naudojančias skirtingų rūšių kurą pagal šiltnamio dujų emisijas ir kaštus. Toks palyginimas ir transporto technologijų rangavimas leistų sustiprinti klimato kaitos švelninimo politiką ES, parinkti priemones, skirtas pigiausioms klimato kaitos švelninimo priemonėms transporto sektoriuje paskatinti. Straipsnyje siekiama parengti kelių transporto technologijų palyginimo metodiką ir, ją pritaikius, nustatyti konkurencingiausias transporto technologijas, leidžiančias įgyvendinti klimato kaitos švelninimo politikos tikslus transporto sektoriuje su mažiausiais kaštais. Atskirų transporto technologijų šiltnamio dujų bei kaštų rodikliai pasižymi dideliu neapibrėžtumu ir gali būti pateikti intervalais. Todėl, siekiant nustatyti patraukliausias transporto technologijas, labai svarbu pritaikyti tinkamus daugiakriterinius vertinimo metodus. Straipsnyje pateiktas transporto technologijų palyginimas pagal šiltnamio dujų emisijas ir kaštus bei pateiktos politikos rekomendacijos.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: kelių transportas, kuras, energija, šiltnamio dujų emisijos, daugiakriterinė analizė.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict