ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2013
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2013
  • © Latvijos universitetas, 2002-2013
Kuriame Lietuvos ateitį
Straipsnis
Personalo / žmogiškųjų išteklių valdymo specialistų funkcijų ir kompetencijų kaita darbo rinkos transformacijos kontekste
Greta Drūteikienė, Rima Česynienė, Asta Stankevičienė

SANTRAUKA. Straipsnyje analizuojami personalo / žmogiškųjų išteklių valdymo (P/ŽIV) padalinių funkcijų ir jų specialistų kompetencijų pokyčiai, kuriuos paskatino per pastaruosius 2–3 dešimtmečius transformacijas patirianti darbo rinka. Išskirti penki esminiai veiksniai, keičiantys įvairių šalių, taip pat ir Lietuvos, darbo rinkas. Siekiant išsiaiškinti jų poveikį P/ŽIV padalinių funkcijoms ir specialistų kompetencijoms, 92-ose Lietuvos įmonėse buvo atliktas 160 personalo / žmogiškųjų išteklių valdymo padalinių vadovų ir specialistų nuomonių tyrimas.

Tyrimas parodė, kad P/ŽIV padalinio specialistų funkcijos šiuolaikinėse organizacijose tampa įvairesnės, atsižvelgdamos į verslo poreikius. Be tradicinių funkcijų (darbuotojų poreikio planavimas, paieška, atranka, adaptacija, vertinimas, mokymas ir ugdymas, kt.), P/ŽIV specialistai turi atlikti strateginio planavimo ir valdymo, komandinio darbo įgūdžių ugdymo, organizacijos projektavimo bei pokyčių valdymo funkcijas. Naujos funkcijos skatina P/ŽIV specialistų kompetencijų tobulinimą. Respondentų nuomone, jų asmeninės kompetencijos lygis atitinka reikalavimus tik specializuotose srityse, susijusiose su konkrečiais personalo / žmogiškųjų išteklių valdymo klausimais, t.y. profesine ir socialine kompetencijomis. Tačiau nepakankamos strateginė ir vadybinė (ypač strateginio mąstymo bei pokyčių valdymo sričių) kompetencijos, kurių reikšmė dinamiškoje darbo rinkoje neabejotina. Augant minėtų kompetencijų svarbai, organizacijos turės vis daugiau investuoti į jų ugdymą.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: darbo rinka, įmonės, personalo / žmogiškųjų išteklių valdymo specialistai, funkcijos ir kompetencijos, Lietuva.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict