ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2013
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2013
  • © Latvijos universitetas, 2002-2013
Kuriame Lietuvos ateitį
Straipsnis
Verslumo įgūdžių kaita pereinamojo laikotarpio ekonomikos šalyse: Gruzijos atvejis
İsmail Özsoy, Azer Dilanchiev, Birol Görmez

SANTRAUKA. Straipsnyje siekiama išanalizuoti verslumo įgūdžių kaitą pereinamojo laikotarpio ekonomikos šalyse. Bandoma nustatyti kliūtis, trukdančias šių įgūdžių plėtrai tokio tipo ekonomikos, kaip Gruzija, šalyse, kurių ekonomika iš planinės pereina į laisvąją rinką. Straipsnyje pateikiami siūlymai, kaip galima įveikti minėtas kliūtis. Dėl šios priežasties 2004 ir 2010 m. buvo imtas interviu iš Gruzijos pripučiamų čiužinių „Lilo“ rinkos verslininkų. Siekiant išsamesnės tyrimo klausimo analizės, straipsnyje pateikiami autorių pastebėjimai apie rinką, joje veikiančius verslininkus bei visą Gruzijos ekonomiką. Išvados rodo, kad apklaustųjų verslininkų verslumo įgūdžiai gerėja. Jie geba atlikti daug ekonominių veiklų, kurių jie nebūtų žinoję ir galėję realizuoti sovietiniu laiku. Šiuo metu jie gali įkurti savo verslą, parduoti ir pirkti, eksportuoti ir importuoti visų tipų prekes ir paslaugas. Nepaisant kliūčių, stabdančių verslumo įgūdžių plėtrą, Gruzijoje jau auga nauja šiuolaikinių laisvosios rinkos ekonomikos verslininkų karta.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: verslumas, pereinamojo laikotarpio ekonomikos šalys, socializmas, laisvoji rinka, sovietinis žmogus.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict